Välkommen


Hasselgrens är ett fastighetsbolag med inriktning att köpa, äga och förvalta kontors- och industrifastigheter inom Växjö med omnejd.


Idag söker vi fler objekt samt samarbetar vi med andra bolag om nyproduktion både inom kommersiella fastigheter och bostäder.

Ledigt2021-05-06: Inget ledigt


2021-03-29: 110 kvm ledigt den 30 juni

eller enligt överenskommelse med

nuvarande hyrestagare.